Planeringsförutsättningar

Vid arbetet med översiktsplanen för Växjö stad har en mängd underlag använts. Nedan kan du ta del av underlagsmaterialet vilket publiceras utan någon inbördes ordning. Ytterligare underlagsmaterial kommer att publiceras.

Trafikrelaterat underlagsmaterial

Naturrelaterat underlagsmaterial

  • Naturreservat - se karta längst ner på sidan
  • Natura2000 - se karta längst ner på sidan
  • Nyckelbiotoper - se karta längst ner på sidan
  • Naturvärden - se karta längst ner på sidan
  • Ängs-och betesmark - se karta längst ner på sidan
  • Våtmark - se karta längst ner på sidan
  • Grönstrukturprogrammet
  • Sjöstatus

Kulturrelaterat underlagsmaterial

Samhällsplaneringsunderlag

Övrigt underlag

  • Trävisionen
  • Riksintressen - se kapitel riksintresse i utställningshandling

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2019
Trafik och stadsplanering