Planeringsförutsättningar

Vid arbetet med översiktsplanen för Växjö stad har en mängd underlag använts. Nedan kan du ta del av underlagsmaterialet.

Trafikrelaterat underlagsmaterial

Naturrelaterat underlagsmaterial

  • Naturreservat - se karta längst ner på sidan
  • Natura2000 - se karta längst ner på sidan
  • Nyckelbiotoper - se karta längst ner på sidan
  • Naturvärden - se karta längst ner på sidan
  • Ängs-och betesmark - se karta längst ner på sidan
  • Våtmark - se karta längst ner på sidan
  • Grönstrukturprogrammet
  • Sjöstatus

Kulturrelaterat underlagsmaterial

Samhällsplaneringsunderlag

Övrigt underlag

  • Trävisionen
  • Riksintressen - se kapitel riksintresse i utställningshandling

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Trafik och stadsplanering