Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Tema: Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen för Växjö kommun antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2014.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Trafik och stadsplanering