Tema: Vindkraft

Vindbruksplanen, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, beskriver vilka områden i Växjö kommun som bedömts lämpliga för vindkraft, områden som kan vara lämpliga för vindkraft i mindre skala samt områden som inte är lämpliga för vindkraft.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2011.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Trafik och stadsplanering