Pågående arbete

En helt ny översiktsplan håller på att tas fram. Den ska omfatta hela kommunen och ersätta alla de nio delplanerna som nu gäller. Hittills har vi kartlagt och analyserat viktiga planeringsförutsättningar.

Under perioden april-september 2018 genomför vi en rad aktiviteter för att hämta in synpunkter på dessa analyser, på gällande översiktsplan samt på vilka mål som den nya översiktsplanen bör uppnå.

Vi har bland annat tagit fram analyser för Växjö stad och alla kommundelscentra och analyserat Växjös roll i ett regionalt perspektiv. Utifrån en genomgång av viktiga nationella, regionala och kommunala målsättningar och program har vi formulerat ett förslag till ”hållbarhetsdefinition”, det vill säga vad som
karaktäriserar en hållbar Växjö kommun, dess stad, orter och landsbygd.

Ny digital översiktsplan

Den nya översiktsplanen kommer att bli digital, det vill säga finnas tillgänglig här på kommunens webbplats i en interaktiv kartvisare, där också de flesta planeringsunderlagen kommer att finnas. Kartvisaren, som går under arbetsnamnet ÖP-tjänsten, är under uppbyggnad och kommer att läggas ut inom kort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Trafik och stadsplanering