Planeringsunderlag

Här samlar vi ett underlag fastställda av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är av betydelse för samhällsplaneringsprocessen.

Flera av underlagen beskriver strategier och förslag på hur målbilder i översiktsplanen och miljöprogrammet ska nås. Dokumenten för de olika sakområdena är formellt sett inte en del av översiktsplanen eftersom de inte vägts mot varandras intressen. Väsentliga delar av underlagen kommer att jobbas in i den nya översiktsplanen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Trafik och stadsplanering