Grönstrukturprogram

Parker, naturområden och sjöar är några av Växjö kommuns största gröna kvaliteter. De spelar en stor roll när vi väljer var vi ska bo, besöksmål eller plats för olika aktiviteter. Grönstrukturprogrammet för Växjö stad är ett viktigt verktyg för att utveckla stadens gröna miljöer och ett planeringsunderlag för stadens utveckling. Det finns även grönstrukturprogram för Gemla-Öja, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Braås och Åryd.

Grönstrukturprogrammen är ett planeringsunderlag för Växjö stads och tätorternas fortsatta utveckling. Det beskriver stadens och tätorternas gröna miljöer, dess värden och funktioner.

Vare sig du befinner dig i Växjö stad eller i någon av kommunens sex större tätorter ska du ha nära till park- eller naturområden och sjöar från bostäder och arbetsplatser. Kommunens naturtillgångar ska tas till vara och vara tillgängliga för rekrea­tion och upplevelser.

Det ska vara möjligt att ta sig till parkerna, sjöarna och de större rekreationsområdena till fots och på cykel via gröna stråk. Stråken ska vara rika på upplevelser, med en variation av platser som ger möjlighet till exempelvis lek, bollspel, bad, picknick, träning eller naturupplevelse. Målet är att utveckla ett grönt nätverk som alla invånare har gångavstånd till.

I programmet tas inte ställning, de gröna miljöerna ställs inte mot andra samhällsintressen. Däremot ges riktlinjer för hur de gröna miljöerna ska tas till vara och utvecklas i takt med att staden och tätorterna växer.

Grönstrukturprogrammen för Växjö stad, Ingelstad, Lammhult, Gemla-Öja, Åryd, Rottne och Braås finns att läsa nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020
Trafik och stadsplanering