Trästaden

Trä är en möjlighet, en bricka i utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande. Växjö bygger i trä.

Växjösamtalet

Varje år bjuder Växjö kommun in till Växjösamtalet. Det är en konferens där kommuner, företag och personer med olika bakgrund träffas för att diskutera och utveckla idéer om kvalitet och hållbart utveckling med fokus på att bygga hållbart i trä.

2017 är det tolfte året som Växjö ordnade Växjösamtalet. Programmet för 2017 års konferens hittar du på Växjösamtalets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför bygga i trä?

Ett hus har ett långt liv och det kan delas in i tre faser: i första fasen byggs huset, i andra fasen används huset och i tredje fasen så rivs huset. För att bygga hållbart så måst huset kunna stå kvar länge. Det ska även orsaka så liten påverkan på miljön och människan som möjligt i alla tre faser av sitt liv.

Det är hållbart att bygga i trä. Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp. Trä lämpar sig väl för ett modernt byggande. Trä är enkelt att arbeta med och lätt att transportera. Väggar och bjälklag kan byggas och sättas ihop till större delar – så kallade element – på fabriksgolvet. Där är det torrt och arbetet kan göras med hög noggrannhet. På byggplatsen sätts elementen snabbt ihop till ett hus.

Hållbart byggande i Växjö

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

År 2015 var vårt mål att 25% av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44%. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50%.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Ett urval av träbyggnader i Växjö

Läs mer om husen i broschyren Växjö bygger i trä, till höger.

Kontorshus 2012

Arkitektbolaget i samverkan med HusQben
Här ligger det: Västergatan, centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunhusets entré 2012

Arkitektbolaget
Här ligger det: Västra Esplanaden, centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Climate Arena 2012

Arkitekt Kent Pedersen
Här ligger det: Skogsuddevägen, Välle broarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Limnologen 2009-2011

Arkitektbolaget
Här ligger det: Sjöbågen,Välle broarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hus N 2011

Arkitekt Mats White
Här ligger det: Georg Lückligs väg, campuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arenastaden

Här ligger det: Storgatan/Hejaregatanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slottsbron 2009 cykelväg

Landskapsarkitekt Göran Svantesson
Här ligger det: Trummenvägen, campuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Portvakten 2009

BSV Arkitekter
Här ligger det: Emil Lindells väg, Välle broarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppfinnaren 2002

Arkitektbolaget
Här ligger det: Slottsallén, campuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hus M 2002

Arkitekt Mats White
Här ligger det: Georg Lückligs väg, campuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välludden 1994

Arkitekt Tina Wik
Här ligger det: Södrabogränd, Välle broarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Trafik och stadsplanering