Stadsutveckling

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens infrastruktur.

Här hittar du information om våra pågående byggprojekt och vägarbeten. Läs mer om projekten genom att klicka på länkarna under varje projekt.

Våra byggprojekt

Arenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planerar vi att bygga bostäder, kontor och en ny byggnad som kommer innehålla olika verksamheter och funktioner i 20 våningar. Läs mer om Arenastaden här.

Braås

I Braås planerar vi för 20 nya villatomter och 2 tomter med flerbostadshus. I en första etapp blir 9 av dessa tomter tillgängliga. Här kommer det att bli attraktiva boenden i ett sjönära läge. Byggnation av bostäder kan påbörjas under hösten 2019. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön. Klicka här för att läsa mer om den kommunala bostadskön.

Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön. Läs mer om Bredvik här.

Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här byggs det bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en vårdcentral. Läs mer om Bäckaslöv här.

Gemla

I Gemla planerar vi för 26 nya villatomter och 2 tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde. Byggnation av bostäder beräknas kunna påbörjas vintern 2019. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön. Klicka här för att läsa mer om den kommunala bostadskön.

Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planerar vi att bygga nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.  Läs mer om Hagavik här.

Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana. Läs mer om Hovshaga centrum här.

Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Läs mer om Nylanda verksamhetsområde här.

Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planerar vi att bygga 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.  Läs mer om Sjöudden här. 

Snabbcykelväg

Kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Under 2019 byggs tredje etappen av snabbcykelvägen, från Kala höjden till Vaktvägen. Läs mer om snabbcykelvägen här.

Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.  Läs mer om Telestadshöjden här. 

Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planerar vi att bygga 250 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.  Läs mer om Torparängen här.

Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder. Läs mer om Vikaholm här.

Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här bygger vi bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder. Läs mer om Välle Broar här. 

Växjö stationsområde

Området runt järnvägsstationen i Växjö står inför förändringar. Här kommer det bland annat att byggas bostäder, kontor, ny station och ett nytt kommunhus. Läs mer om Växjö stationsområde här.öppnas i nytt fönster

Växjö station och kommunhus

Som en del i helheten på Växjö stationsområde ska det byggas en ny station och ett nytt kommunhus. Läs mer om Växjö station och kommunhus här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2019
Trafik och stadsplanering