Stadsutveckling

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens infrastruktur.

Här hittar du information om våra pågående byggprojekt. Läs mer om projekten genom att klicka på länkarna under varje projekt.

Våra byggprojekt

Arenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planerar vi att bygga bostäder och kontor. Läs mer om Arenastaden här.

Braås

I Braås planerar vi för 20 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus. I en första etapp blir nio av dessa tomter och flerbostadshuskvarteren tillgängliga. Här kommer det att bli attraktiva boenden i ett sjönära läge. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön under hösten 2020. Läs mer om arbetena i Braås här.

Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig. Läs mer om Bredvik här.

Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här byggs det bland annat bostäder, ny stadsgata och förskola. Läs mer om Bäckaslöv här.

Gemla

I Gemla planerar vi för 26 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, för att skapa möjlighet för fler att kunna flytta till Gemla. I området finns flera gångstigar och ett större grönområde. Byggnation av bostäder beräknas kunna påbörjas senhösten 2020. Villatomterna kommer att säljas via den kommunala tomtkön. Klicka här för att läsa mer om den kommunala bostadskön.

Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planerar vi att bygga nya bostäder i en miljö nära natur och sjö. Läs mer om Hagavik här.

Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder och en ny förskola. Läs mer om Hovshaga centrum här.

Ingelstad centrum

Fastighetsägare i Ingelstad centrum har märkt en ökad efterfrågan på bostäder i Ingelstad och vill därmed utveckla centrum med bland annat fler bostäder. Vidingehem, Djurle Industri AB, Bengtsgård Fastighets AB och Växjö kommun har skrivit ett samverkansavtal och nu kommer man att ta fram en ny detaljplan för hela Ingelstad centrum.

Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Läs mer om Nylanda verksamhetsområde här.

Räppe, nytt akutsjukhus

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det slutliga beslutet om investering fattas under våren 2022. Växjö kommun har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 samt planlägga övrig mark.
Läs mer om arbetet här.

Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planerar vi att bygga 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.  Läs mer om Sjöudden här. 

Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här kommer man att bygga 700 bostäder och en skola. Läs mer om Telestadshöjden här. 

Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planerar vi att bygga 250 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Läs mer om Torparängen här.

Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder. Läs mer om Vikaholm här.

Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här bygger vi bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder. Läs mer om Välle Broar här. 

Växjö stationsområde

Det händer mycket i området runt järnvägsstationen i Växjö. Här byggs det bostäder, kontor, ny station och ett nytt kommunhus. Läs mer om Växjö stationsområde här.öppnas i nytt fönster

Växjö station och kommunhus

Just nu pågår byggnation av en kombinerad byggnad med nytt kommunhus och ny station. Läs mer om Växjö station och kommunhus här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Trafik och stadsplanering