Arenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planeras det att byggas bostäder, kontor och en ny byggnad som kommer innehålla olika verksamheter och funktioner i 20 våningar.

Vår vision av Arenastaden

Här ser du Växjö kommuns vision av Arenastaden. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att se ut och harmonisera med befintlig miljö. Klicka här för att se bilden i full storlek. OBS! Bilden kommer inom kort att uppdateras.

Vision av Arenastaden

Vår vision av Arenastaden.

Hybridgräsplan byggs på Arenastaden

En ny hybridgräsplan byggs på västra delen av Arenastaden. Inledningsvis kommer vegetationslager att tas bort, därefter är det dags att terrassera, vilket innebär att schakta och fylla upp en plan yta. Till sommaren kommer vi att så gräs, installera belysning och sätta upp staket. Under samma period kommer det även att läggas nya ledningar för vatten och avlopp samt grävas ett nytt dike och dagvattenmagasin på planens södra sida. Detta görs inför kommande bostadsprojekt på området. Bygget beräknas klart september 2018.

Ny detaljplan för Värendsvallen 3

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Värendsvallen 3 där det kommer att byggas cirka 300 bostäder. Här planerar Växjöbostäder, Kärnhem, NCC och Hemhagen att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart under 2018. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Alpha Property Partners bygger ICON Växjö

Nu pågår bygget av ICON Växjö som blir en byggnad på 20 våningar. Huset kommer bland annat att innehålla lägenheter, kontor, gymnasieskola och ett hotell. Här kommer det även att finnas café, restaurang och en skybar som är en bar med utsikt högt upp i en byggnad. Det här projektet beräknas vara klart under 2018. 

Läs mer om projektet på Alpha Property Partners webbplats.länk till annan webbplats 

Röd byggnad med gulddetaljer omringad av människor.

ICON Växjö är en byggnad på 20 våningar som innehåller olika verksamheter.

Art On 24 bygger kontor

Under 2016 byggde Art On 24 sin första etapp kontor på Arenastaden. Hyresgästen Fortnox flyttade in under början av 2017. Kontoret består av ett källarplan med garage, en entrévåning med reception och kontor samt ytterligare 7 våningsplan med kontor. Varje kontorshus får en yta på 4600 kvadratmeter. Just nu pågår efterarbeten och att ställa i ordning utvändigt.

Nu är det dags att påbörja bygget av andra etappen kontorshus. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar. Beräknad inflyttning 2020.

Läs mer om länk till annan webbplatsprojektet på Art On 24 webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortnox kontor, två byggnader med fotgängare och cyklister framför.

Kontorsbyggnaden Fortnox i Växjö.

Bakgrund och fakta om projektet

Detta projekt är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet för att sporten ska möta vardagen och akademin. Idrottare och idrottsledare får en unik möjlighet att vidareutvecklas. Vår vision med projektet är att Arenastaden i Växjö ska bli ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang samt skapa möten mellan människor. Idag finns det flera arenor på området för bland annat hockey, fotboll och innebandy. Nu bygger vi staden med nya bostäder och kontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Trafik och stadsplanering