Markanvisningstävling Bäckaslöv

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för kvarteren Bäckaslöv 1 och Infanteriet 1.

Växjö kommun bjuder härmed in till intresseanmälningar för två unika tomter i den nya centrumnära stadsdelen Bäckaslöv. Tomterna är på cirka 25000 kvadratmeter respektive 15000 kvadratmeter och ligger strategiskt placerade invid Söderleden där den nya stadsgatan Bäckaslövs Esplanad byggs 2018-2020. Tomterna bildar entré till den nya stadsdelen och här finns möjligheten att utveckla en attraktiv blandning av kontor handel och idrotts- och kulturlokaler. Fullt utbyggd beräknas Bäckaslöv innehålla cirka 1200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1000 elever.

Växjö kommun söker nu intressenter med kreativa idéer för vad tomterna ska innehålla och hur de ska gestaltas.

Under relaterade dokument och länkar längre ner på den här sidan hittar du alla dokument som tillhör markanvisningstävlingen. Här nedanför kan du se en film där projektledare Kristina Thorvaldsson beskrover utvecklingen av nästa etapp.

Tävlingsprocessen

Markanvisningsprocessen består av två steg som hösten 2019 mynnar i att optionsavtal skrivs med en eller fler förslagsställare. Tomterna beräknas vara klara för tillträde hösten 2019.

Steg 1:

Syftet med steg 1 i markanvisningstävlingen är att få in intressanta och starka koncept där en eller flera intressenter samarbetar kring en helhetslösning. Konceptet kan lämnas in för en hel tomt eller på del av tomt. Växjö kommun ser det som fördelaktigt att starka samarbeten formeras redan under steg 1 så att en god grund för genomförande skapas.

Steg 2:

Inför steg 2 väljs ett antal koncept ut att utveckla innehåll och detaljeringsgrad. Det är Växjö kommun fritt att föreslå samarbeten mellan de förslag som lämnats in. Syftet med steg 2 är att fördjupa respektive koncept avseende innehåll och dess realisering och genomförande.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018
Trafik och stadsplanering