Braås

Det har funnits en efterfrågan på villatomter i Braås och nu påbörjar vi arbetet med att i en första etapp förbereda för nio villatomter och två kvarter för flerbostadshus vid sjön Örkens västra sida, vid Carl Linhells väg.

För att förbereda för de nya villatomterna kommer vi att bygga ut vatten- och avloppsnätet samt anlägga nya gator. Arbetet kommer att börja i slutet av november och pågå fram till sommaren 2020. Försäljning av villatomterna förväntas påbörjas under hösten 2020.

Vad händer nu?

Mellan jul och trettondagen kommer arbetet med att borra och spränga berg i området att pågå för fullt. Det innebär att det kommer att låta från maskinerna 23, 27 och 30 december, samt 2 och 3 januari. Arbetet kommer att ske under dagtid klockan 07.00-16.00.

Påverkan under byggtiden

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli begränsad framkomlighet på smalspåret vid byggområdet men gående och cyklister kommer att kunna passera. Följ våra omledningsskyltar som visar alternativ väg.

Från och med i mitten av december kommer det att förekomma buller från sprängning och krossning. Dessa arbeten kommer att pågå till och från under byggtiden. Arbetet utförs under dagtid.

I samband med arbetet med vattenledningar, behöver vi tillfälligt stänga av vattnet i Böksholm vid några tillfällen. När vi vet mer om tidpunkt skickar vi sms med information till berörda fastighetsägare. Läs mer om vår sms-tjänst på www.vaxjo.se/driftsms.

Arbetsområdet

Arbeten kommer att pågå i det inringade området på kartan nedan.

Om tomterna

I en första etapp blir nio tomter och kvarteren för flerbostadshus tillgängliga. Här
kommer det att bli attraktiva boenden i ett sjönära läge. Villatomterna kommer att säljas
via den kommunala tomtkön under 2020. Läs mer om tomtkön på www.vaxjo.se/villatomter.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Trafik och stadsplanering