Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu är det dags för etapp 2 och 3.

Vad händer nu?

Etapp 2

Detaljplan för etapp 2, Wrangelsudd, har varit ute på granskning. Nu håller vi på att gå igenom de synpunkter som kommit in. Detaljplanen ska skapa möjligheter till att bygga permanentbostäder i Hagavik. Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 2.

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens hos länsstyrelsen för att få flytta orkidén. Länsstyrelsen har gett avslag på kommunens begäran och vi har nu överklagat till mark- och miljödomstolen. Kommunfullmäktige kommer inte att anta detaljplanen innan kommunen får ett positiv beslut i ärendet. Beroende på hur lång handläggningstid domstolen har blir konsekvensen att arbetet med detaljplanen skjuts framåt. Läs mer i nyheten här.

Etapp 3

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till Norremark. Detaljplanen ska bland annat skapa möjligheter att bygga skola, kontor och bostäder.

Just nu pågår förarbeten och utredningar inför planläggningen. När det finns ett förslag på detaljplan kommer det att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 3.

Vad har hänt?

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde vi nio kommunala villatomter

Om Hagaviksområdet

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som idag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt. Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket idag är skogsmark. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Trafik och stadsplanering