Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här kommer det att byggas bostäder, en ny förskola och en lekplats.

Projektet är indelat i två etapper:

  • Hovshaga centrum: Området väster om Hovshaga kyrkogård. Det är den första etappen i projektet.
  • Hovsdal: Området avgränsas av Norrleden i söder, befintliga villatomter på Magistervägen och Griffelvägen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Vad händer nu?

Cirkulationsplats i Hovshaga centrum

Under hösten 2019 fortsätter arbetet med att bygga en cirkulationsplats i Hovshaga centrum vid korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen. Vi skapar en tillgänglig och trafiksäker överfart för både gående, cyklister och biltrafik och en mer attraktiv centrumkärna i Hovshaga. Ytan för busshållplatserna kommer att bli mer funktionella, tillgänglighetsanpassade och få väderskydd för både resenärer och cyklar. Korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen kommer att stängas av för biltrafik helt eller delvis under projektet. Mer information om aktuella trafikstörningar i området finns på www.vaxjo.se/trafikstorningarlänk till annan webbplats. Cirkulationsplatsen kommer att vara färdig i november 2019.

Förskola

Skanska kommer att bygga en förskola. Förskolan kommer drivas i privat regi med plats för 120 barn. Planerad inflyttning beräknas 2021. Läs mer om Skanska på deras webbplatslänk till annan webbplats.

Bostäder

Skanska kommer att bygga 60 hyresrätter. Läs mer på Skanskas webbplatslänk till annan webbplats.

Trygghetsboende

Sterner Stenhus kommer att bygga 98 hyresrätter för seniorer. Planerad byggstart vintern 2019 och inflyttning under 2021. Läs mer om Sterner Stenhus på deras webbplats.länk till annan webbplats

Vad har hänt?

Pumptrack-bana i Hovshaga centrum

Under 2017 byggdes en pumptrack-bana på 600 kvadratmeter och ambitionen är att det blir en gemensam samlingsplats för alla åldrar. Här kan du öva balans, utveckla din teknik och förbättra ditt självförtroende på cykeln.

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga i parken. Det finns ingen bestämd bana, utan du kan själv välja vilken väg du vill cykla.

Flera personer cyklandes på kullar och sluttade kurvor i marken.

Foto: Trail Solution.

Bostäder

GBJ bygg har 24 lägenheter, 8 parhus och 4 kedjehus.

SverigeBoGården har byggt 24 lägenheter.

Ereim har byggt 24 bostadsrätter i form av par- och radhuslägenheter. 

Cartagena har byggt 28 stycken hyresrätter.

Gullmanders arkitekter och ingenjörer har byggt 6 stycken radhus med äganderätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019
Trafik och stadsplanering