Markanvisningstävling Hovshaga

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för kvarteren Solnedgången och Skymningen.

Tävlingsområdet utgör möjligheten att bygga bostäder i form av bland annat trygghetsboende i upp till fyra våningar. För båda kvarteren gäller att mindre områdesknuten verksamhet och service är tillåten.

Under relaterade dokument och länkar längre ner på den här sidan hittar du alla dokument som tillhör markanvisningstävlingen. 

Tävlingsprocessen

Med anledning av det stora intresse som finns för att delta i kommunens markanvisningstävlingar och med hänsyn till de kostnader som detta medför för den enskilda tävlingsdeltagaren kommer den aktuella markanvisningstävlingen på Hovshaga centrum att genomföras i två steg:

Steg 1. Ni lämnar en intresseanmälan med kontaktuppgifter tillsammans med en kort beskrivning av organisation och erfarenhet, ambitioner avseende hållbart byggande samt en beskrivning av projektidén. Maximalt en A4-sida per del. Utifrån inkomna redovisningar väljs sedan ett antal intressenter ut som får lämna in ett komplett tävlingsförslag.

Inlämning av steg 1 sker senast fredagen 16 mars klockan 16.00.

Steg 2. Utvalda intressenter lämnar in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa utses en vinnare som erbjuds att skriva ett 6 månader långt markanvisningsavtal.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Trafik och stadsplanering