Markanvisningstävling Hovshaga centrum

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för kvarteret Soluppgången på Hovshaga centrum. Just nu pågår tilldelning.

Tävlingsområdet utgör del av kvarteret Soluppgången där det ska byggas en förskola i privat regi för 120 barn. Det är möjligt att kombinera bygget av förskolan med bostäder.

Tävlingsprocessen

Med anledning av det stora intresse som finns för att delta i kommunens markanvisningstävlingar och med hänsyn till de kostnader som detta medför för den enskilda tävlingsdeltagaren kommer den aktuella markanvisningstävlingen på Hovshaga centrum att genomföras i två steg:

Steg 1. Ni lämnar en intresseanmälan med kontaktuppgifter tillsammans med en kort beskrivning av er produktidé på maximalt en A4-sida. I det här steget vill vi att ni förklara er tankar, planer och idéer på vad ni vill bygga på hela eller del av kvarteret. Utifrån inkomna redovisningar väljs sedan 3-5 intressenter ut som får lämna in ett komplett tävlingsförslag.

Steg 2.  Utvalda intressenter lämnar in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa utses en vinnare som erbjuds att skriva ett 6 månader långt markanvisningsavtal. 

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering