Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Här utökar vi verksamhetsmarken för logistikföretag och andra företag som har intresse att etablera sig nära flygplatsen.

Samtidigt som området görs tillgängligt för företagsetableringar ses dagvattenhanteringen över för att förbättra kapaciteten. Kommunen bygger även gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt ökar tillgängligheten i form av bredare vägar.

Vad händer nu?

Företagsetableringar

Micropower håller på att bygga upp en ny produktionslinje för batterimoduler med litiumjon-celler.

Läs mer om projektet på Micropowers webbsida.länk till annan webbplats

Gång- och cykelväg

Under hösten 2019 pågår projektering av en ny gång- och cykelväg som ska byggas utmed Nylandavägen, från korsningen vid Öjabyvägen till korsningen Härlövsvägen. Arbetet beräknas påbörja under 2020.

Under våren 2020 kommer vi även att bygga ut sista etappen av gång- och cykelvägen utanför Postnords lokaler.

Dagvattendamm

Arbetet med en dagvattendamm i södra delen av planområdet, utmed Öjabyvägen, pågår. Beräknas vara klart 2020.

Vad har hänt?

Företagsetableringar

I Nylanda verksamhetsområde har Postnord byggt en modern terminal och Atea har byggt ett modernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter.

Gång- och cykelvägar

Vi har byggt en gång-och cykelväg utmed vägen på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp till Postnords norra infart samt en ny gång- och cykelväg längst Öjabyvägen.

Breddning av väg

För ökad tillgänglighet har vi, under våren, breddat del av Nylandavägen.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Trafik och stadsplanering