Snabbcykelväg

Växjö kommun bygger kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Syftet är att göra det enkelt och säkert att cykelpendla.  

Under 2019 byggs tredje etappen av snabbcykelvägen, från Kala höjden till Infanterigatan. Sedan tidigare finns det snabbcykelväg från Vallviksvägen via Biskopsrondellen fram till Kala höjden.

Arbetet påbörjades vecka 36 och kommer att pågå under hösten/vintern 2019 och genomförs i samband med att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar.

Snabbcykelvägen är utformad för att maximera framkomligheten och samtidigt ge cyklister möjlighet att hålla en högre medelhastighet än vad vanliga cykelvägar tillåter. Med utökad bredd har snabbcykelleden separerade filer för cyklister och gående. Cyklister har också en fil i varje riktning.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden av aktuell sträcka kommer det att vara möjligt att köra i båda körriktningarna på Söderleden, men med något begränsad framkomlighet. Cyklister leds om via Sigurdsgatan – Kaptensgatan och omvänt, se kartbild nedan.

Information om Växjö Energis arbeten och påverkan på trafiken i området hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omledning av cykelväg under arbetet med snabbcykelvägen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
Trafik och stadsplanering