Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här byggs nu en ny förskola och cirka 300 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Visionsbild Torparängen med hus

Förutom bostäder och förskola kommer byggs ett mindre antal villor, en begravningsplats och en ny områdespark. Londons koloniförening kommer att ha kvar sin odling i området.

Torparängen – ett träbyggnadsprojekt

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga höga hus i trä. I byggprojektet Torparängen skapas en träbyggnadsarena. Här har Linnéuniversitetet i ett forskningsprojekt studerat hela processen, från planering till färdig byggnation i samarbete med Växjö kommun, VKAB och byggherrarna på området. Projektet har pågått sedan 2016 och avslutades våren 2019.

Läs mer om träbyggnadsprojektet här.

Vad händer nu?

Bostäder

Pure Housing håller på att bygga 26 stycken hyresrätter på Torparängen. Planerad inflyttning maj 2020. Läs mer om projektet på Pure Housings webbplats.länk till annan webbplats

Fagnes kommer att bygga 23 radhus med bostadsrätt i två etapper. Den första etappen är inflyttningsklar i juni 2019. Byggnationen av den andra etappen startar under hösten 2019 med inflyttning årsskiftet 2020/2021. Läs mer om projektet på Fagnes webbplats.länk till annan webbplats

Derome kommer att bygga cirka 150 lägenheter, både villor, hyresrätter och bostadsrätter. Läs mer om projektet på Deromes webbplats.länk till annan webbplats

Arketyphus kommer att bygga bostäder. Mer information kommer. Läs mer om projektet på Arketyphus webbplats.länk till annan webbplats

Ny områdespark för aktivitet och rekreation

Torparängen omges av fina naturområden. Vårt mål är att utveckla den naturmark som finns idag och skapa en områdespark med plats för friskvård, lek och grönska. Nedanför gamla fotbollsplanen, vid Södra Bergundasjön, ska en brygga byggas som blir en mötesplats för boende i området. Parken beräknas vara klar i december 2019 medan lekplatsen och planteringarna kommer att bli klart under våren 2020.

Parkområde med träd, lekande barn och fotgängare.

Här bygger vi en områdespark för lek och rekreation. Byggstart våren 2018.

Vad har hänt?

Förskola

The Pure Housing har byggt en ny förskola för cirka 80–100 barn. Förskolan drivs av Växjö Fria Förskola och blev klar i augusti 2019. Läs mer om Växjö Fria Förskola på deras hemsida.länk till annan webbplats

Tunnelprojekt

Under 2017–2018 hade konstnären Ossian Gustafsson och elever från Furutåskolan ett samarbete med att gestalta och smycka tunneln under Torparvägen. I projektet, som heter Arbor imago, har Ossian hämtat inspiration från trädet. Eleverna har fått hjälpa till genom att karva ut symboler i träbitar utifrån vad dem förknippar med platsen.

Bostäder

Bovieran har byggt bostäder för seniorer. De har byggt ett unikt, grönt boende med växter från hela världen – med fokus på hjärta, avkoppling och trygghet för gemenskap i den inglasade vinterträdgården på 1 600 kvadratmeter. Läs mer om projektet på Bovierans webbsida.länk till annan webbplats

OBOS har byggt 5 radhus. Läs mer på OBOS webbplats.länk till annan webbplats

Bakgrund och fakta om Torparängen

Torparängen var under mer än 30 år hemmaplan för fotbollsklubben Växjö Bollklbb. Under åren 2015–2016 flyttade fotbollsklubben all sin senior- och ungdomsverksamhet till en samlad plats på Sportfältet, centralt på Teleborg. den nya detaljplanen för området antogs i början av 2017.

På Torparängen finns fina naturområden stenrösen, igenväxta betesmarker, körsbärsträd, spännande arkeologi och närheten till Södra Bergundasjön. Här finns tre små torp som en gång till hörde Theleborgs gods; torpen Furutå, London och Lubeck.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Trafik och stadsplanering