Träbyggnadsprojekt Torparängen

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga högt i trä. I  stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö.

Torparängen ligger tre kilometer söder om Växjö centrum och har en planerad yta på 225 000 m2, fördelat på bebyggelse samt parkområden. Det är planerat för cirka 250 bostäder, fördelat på flerbostadshus och radhus. Dessa kommer att byggas av fem utvalda byggherrar.

Här får nu Linnéuniversitetet möjlighet att i ett forskningsprojekt studera hela processen, från planering till färdig byggnation. Projektledare för forskningsprojektet är Fredrik Lindblad från Linnéuniversitetet.

Fokusområden för forskningsprojektet

  • Marknadsstudie, varför byggs så lite i trä?
  • Upphandling och anbud, (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Projektering (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Produktion (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Leverans och montering inklusive laserscanning (radhus‐ och flerbostadshusdel)
  • Vindinducerade vibrationer i bruksgränstillstånd (flerbostadshusdelen)
  • Akustik och vibrationer (flerbostadshusdelen)
  • Mätning av fukt och värme, (flerbostadshusdelen)
  • Mätning av vertikala relativförskjutningar (flerbostadshusdelen)
  • Analys av slutanvändaren ‐ förväntat och upplevt kundvärde (radhus‐ och flerbostadshusdelen)

Utöver de primära forskningsområdena kommer projektet även att skapa ett flertal examensarbeten från olika program på Linnéuniversitetet. Projektet pågår under åren 2016-2020.

Klicka på länkarna här nedanför för att läsa mer om forskarprojektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Trafik och stadsplanering