Träbyggnadsprojekt Torparängen

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga högt i trä. I stadsutvecklingsprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö.

Torparängen ligger tre kilometer söder om Växjö centrum och här planeras för cirka 300 bostäder, fördelat på flerbostadshus och radhus. Dessa kommer att byggas av fem utvalda byggherrar.

Här har Linnéuniversitetet, i ett forskningsprojekt, studerat hela processen, från planering till färdig byggnation. Projektledare för forskningsprojektet har varit Fredrik Lindblad från Linnéuniversitetet.

Fokusområden för forskningsprojektet

  • Marknadsstudie, varför byggs så lite i trä?
  • Upphandling och anbud, (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Projektering (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Produktion (radhus‐ och flerbostadshusdelen)
  • Leverans och montering inklusive laserscanning (radhus‐ och flerbostadshusdel)
  • Vindinducerade vibrationer i bruksgränstillstånd (flerbostadshusdelen)
  • Akustik och vibrationer (flerbostadshusdelen)
  • Mätning av fukt och värme, (flerbostadshusdelen)
  • Mätning av vertikala relativförskjutningar (flerbostadshusdelen)
  • Analys av slutanvändaren ‐ förväntat och upplevt kundvärde (radhus‐ och flerbostadshusdelen)

Utöver de primära forskningsområdena har projektet även skapat ett flertal examensarbeten från olika program på Linnéuniversitetet. Projektet har pågått sedan 2016 och avslutades våren 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Trafik och stadsplanering