Bostäder södra stationsområdet

Här byggs det bostäder, kontor och en ny angöringsplats. En del projekt är klara medan andra pågår.

HSB bygger 76 bostadsrätter

Nu bygger HSB sin andra etapp på södra stationsområdet. Det första symboliska spadtaget togs i december 2015 och bygget pågår för fullt. Det blir 76 nya bostadsrätter intill pågående etapp vid Västerbron. Bygget beräknas klart våren 2018. Läs mer om HSBs bostäder.länk till annan webbplats

Vita lägenhetsbyggnader med glasbalkong mot blå himmel.

HSB bygger 76 bostadsrätter intill sin första etapp vid Västerbron. Inflyttning våren 2018.

Riksbyggen bygger 136 bostadsrätter

Riksbyggen bygger 136 lägenheter på södra stationsområdet. Inspiration till bostäderna har arkitekten hämtat från de gamla kvarteren i Köpenhamn. Bygget startar våren 2017 med 81 bostäder. Just nu pågår försäljning. Läs mer om Riksbyggens bostäder.länk till annan webbplats

3D-modell av en gul och en brun byggnad.

Riksbyggen bygger 136 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning hösten 2018 och hösten 2019.

Västerbrotorg

Just nu färdigställs platsen framför Västerbron på södra sidan, mot Södra Järnvägsgatan. Det blir en öppen passage för gående och cyklister. Här kommer det att finnas 100 cykelparkeringar, sittmöjligheter, träd och växter. Under torget har det lagts markvärme som gör ytan snöfri året om. Torget beräknas klart sommaren 2018.

World Trade Center - färdigbyggt

World Trade Center Växjö är en modern kontorsbyggnad i sju våningar som binder samman södra och norra delen av stationsområdet. Byggnaden invigdes i september 2016.

Skanska har byggt World Trade Center Växjö (WTC Växjö) som utgör en spännande del av centrala Växjös utveckling och är en del av helheten i vårt stadsutvecklingsprojekt Växjö stationsområde. Växjö kommun sålde marken som WTC Växjö står på till projektutvecklings- och byggföretaget Skanska.

I Sverige finns det idag tre World Trade Center. Växjö är nu fjärde stad som har byggt utifrån samma koncept. Byggnaden rymmer sammanlagt 300 arbetsplatser. Kontorshuset har ritats av Tengboms arkitekter och har en öppen utformning som ska tilltala såväl hyresgäster som besökare och bli en naturlig mötesplats i staden.

Byggnaden består av sju våningar. Under kontorshuset finns två våningar garage för allmänhet och resande. Arkitekturen har en framåtsträvande karaktär i form av öppenhet och transperans. Materialet som har använts för WTC Växjö är bland annat glas, trä och sten med lång hållbarhet. Huset är energieffektivt i alla val och lösningar. WTC Växjö erbjuder de mest miljövänliga kontoren i staden. Målsättningen är att bli certifierad enligt Leed Platinum.

Idag är WTC Växjö arbetsplats för företag som Skanska, Kärnhem, KPMG, Danske Bank, Compass Group, Högström & Co samt Svenskt Näringsliv men även en naturlig mötesplats.

3D-modell av byggnad med stora glasfönster med fotgängare i förgrunden.

World Trade Center i Växjö invigdes september 2016.

Södra bantorget - färdigbyggt

Södra bantorget är en ny mötesplats framför World Trade Center. Här finns det korttidsparkering, sittplatser och grönska. Ersättningsbussarna stannar här. Namnet har ingen direkt anknytning till Växjö. Tanken är att du lätt ska kunna orientera dig till platsen oavsett lokalkännedom. Torget invigdes sommaren 2017.

Bild på mur, människor på muren, pojke i brons, torg.

Södra bantorget invigdes augusti 2017.

Drottninggatan - färdigbyggt

Drottninggatan är en kvartersgata för boende med en parkering på södra sidan. I november 2014 blev gatan klar men används i nuläget endast för byggtrafik. Trottoarer, kantsten och planteringar tillkommer först efter att de angränsande kvarteren är färdiga. Gatan kommer till en början att användas som byggväg och inte tillåta någon allmän trafik. Vi beräknar att öppna gatan för allmän trafik under 2017.

Västerbron - färdigbyggt

Västerbron är ett nytt stråk som binder samman Centrum med stadsdelen Söder och ett lättare sätt passera över spåren från väster. Bron öppnades sommaren 2014.

Järnvägen har varit en barriär genom staden sedan den byggdes. För att ge gående en säker passage har det länge funnits en gångbro över spåren. I en växande stad ska det finnas möjligheter till handel och service att etableras även söder om järnvägen.

För resenärer med tåg ökar tillgängligheten till och från spåren genom att det finns sammanlagt tre hissar, en i varje ände av bron samt en på mitten och tre trappuppgångar. Västerbron mellan Västergatan och Vallgatan började byggas 2013 och öppnades den 9 juli 2014.

Just nu pågår bygget av den permanenta trappan på södra sidan av bron. Trappan beräknas klar i oktober 2017.

Fakta om bron:

  • Utformning: Västerbron är byggt av limträ och glas.
  • Arkitekt: Metro Arkitekter, Ola Arnholm och Fredrik Metso.
  • Tillgänglighet: Tre hissar och tre trappuppgångar.
En vit bro med stora fönster över tågräls.

Västerbron öppnades juli 2014.

HSB har byggt 81 bostadsrätter

HSB har byggt första etappen bostäder på södra stationsområdet med 81 bostadsrätter. Totalt kommer de att bygga 157 lägenheter på området. Bostäderna blev klara våren 2017.

3D-modell av byggnad omringad av fotgängare.

HSB har byggt 81 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning våren 2017.

Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter

Kärnehem har byggt 48 bostadsrätter på södra stationsområdet. Lägenheterna ligger intill det kommande torget vid World Trade Center Växjö och har byggts i olika storlekar. Bostäderna blev klara våren 2017.

3D-modell av grönt, oranget och gult lägenhetskomplex med balkonger,

Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning våren 2017.

Skanska har byggt 53 bostadsrätter

I centrala Växjö på södra sidan av stationen har Skanska byggt 53 lägenheter i olika storlekar. Växjö centrum har fått ett nytt landmärke och område runt WTC. Bostäderna blev inflyttningsklara under våren 2017.

Rött hus.

Skanska har byggt 53 lägenheter på södra stationsområdet.

Växjöbostäder har byggt 54 hyresrätter

Växjöbostäder har byggt 54 lägenheter på södra stationsområdet. Det blir lägenheter i olika storlekar med en gemensam innergård. Kvarteret fick namnet Pilgrimen och lägenheterna var inflyttningsklara i december 2017.

Kvarteret Pilgrimen Växjöbostäder

Växjöbostäder har byggt 54 hyresrätter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2018
Trafik och stadsplanering