Södra stationsområdet

Här byggs det bostäder, kontor och torg. En del projekt är klara medan andra pågår.

Riksbyggen bygger 136 bostadsrätter

Riksbyggen bygger 136 lägenheter på södra stationsområdet. Inspiration till bostäderna har arkitekten hämtat från de gamla kvarteren i Köpenhamn. Bygget startar våren 2017 med 81 bostäder. Just nu pågår försäljning. Läs mer om Riksbyggens bostäder.länk till annan webbplats

3D-modell av en gul och en brun byggnad.

Riksbyggen bygger 136 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning hösten 2018 och hösten 2019.

World Trade Center

World Trade Center Växjö är en modern kontorsbyggnad i sju våningar som binder samman södra och norra delen av stationsområdet. Byggnaden invigdes i september 2016.

Skanska har byggt World Trade Center Växjö (WTC Växjö) som utgör en spännande del av centrala Växjös utveckling och är en del av helheten i vårt stadsutvecklingsprojekt Växjö stationsområde. Växjö kommun sålde marken som WTC Växjö står på till projektutvecklings- och byggföretaget Skanska.

I Sverige finns det idag tre World Trade Center. Växjö är nu fjärde stad som har byggt utifrån samma koncept. Byggnaden rymmer sammanlagt 300 arbetsplatser. Kontorshuset har ritats av Tengboms arkitekter och har en öppen utformning som ska tilltala såväl hyresgäster som besökare och bli en naturlig mötesplats i staden.

Byggnaden består av sju våningar. Under kontorshuset finns två våningar garage för allmänhet och resande. Arkitekturen har en framåtsträvande karaktär i form av öppenhet och transperans. Materialet som har använts för WTC Växjö är bland annat glas, trä och sten med lång hållbarhet. Huset är energieffektivt i alla val och lösningar. WTC Växjö erbjuder de mest miljövänliga kontoren i staden. Målsättningen är att bli certifierad enligt Leed Platinum.

Idag är WTC Växjö arbetsplats för företag som Skanska, Kärnhem, KPMG, Danske Bank, Compass Group, Högström & Co samt Svenskt Näringsliv men även en naturlig mötesplats.

3D-modell av byggnad med stora glasfönster med fotgängare i förgrunden.

World Trade Center i Växjö invigdes september 2016.

Södra bantorget

Södra bantorget är en ny mötesplats framför World Trade Center. Här finns det korttidsparkering, sittplatser och grönska. Ersättningsbussarna stannar här. Namnet har ingen direkt anknytning till Växjö. Tanken är att du lätt ska kunna orientera dig till platsen oavsett lokalkännedom. Torget invigdes i september 2017.

Bild på mur, människor på muren, pojke i brons, torg.

Södra bantorget invigdes augusti 2017.

Drottninggatan

Drottninggatan är en kvartersgata för boende med en parkering på södra sidan. I november 2014 blev gatan klar men användes då endast för byggtrafik. Trottoarer, kantsten och planteringar tillkommer först efter att de angränsande kvarteren är färdiga. Gatan kommer till en början att användas som byggväg och inte tillåta någon allmän trafik.

Västerbron

Västerbron är ett nytt stråk som binder samman centrum med stadsdelen Söder och är ett lättare sätt passera över spåren från väster. För resenärer med tåg ökar tillgängligheten till och från spåren genom att det finns sammanlagt tre hissar, en i varje ände av bron samt en på mitten och tre trappuppgångar. Västerbron öppnades i juli 2014.

Fakta om bron:

  • Bbyggt av limträ och glas
  • Arkitekt: Metro Arkitekter, Ola Arnholm och Fredrik Metso
  • Tillgänglighet: Tre hissar och tre trappuppgångar
En vit bro med stora fönster över tågräls.

Västerbron öppnades juli 2014.

Västerbrotorg

Västerbrotorg ligger på södra sidan av Västerbron mot Södra Järnvägsgatan och är ett nytt torg med träd, sittplatser och 90 nya cykelparkeringar. Under torget har det lagts markvärme vilket gör ytan snöfri året om. Det är en öppen passage för gående och cyklister. Torget invigdes i september 2018.

HSB har byggt 76 bostadsrätter

Det här var HSBs andra etapp på södra stationsområdet med 76 bostadsrätter. Bostäderna blev klara våren 2018.

Vita lägenhetsbyggnader med glasbalkong mot blå himmel.

HSB bygger 76 bostadsrätter intill sin första etapp vid Västerbron. Inflyttning våren 2018.

HSB har byggt 81 bostadsrätter

Det här var HSBs första etapp på södra stationsområdet med 81 bostadsrätter. Bostäderna blev klara våren 2017.

3D-modell av byggnad omringad av fotgängare.

HSB har byggt 81 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning våren 2017.

Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter

Kärnehem har byggt 48 bostadsrätter på södra stationsområdet. Lägenheterna ligger intill det kommande torget vid World Trade Center Växjö och har byggts i olika storlekar. Bostäderna blev klara våren 2017.

3D-modell av grönt, oranget och gult lägenhetskomplex med balkonger,

Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter på södra stationsområdet. Inflyttning våren 2017.

Skanska har byggt 53 bostadsrätter

I centrala Växjö på södra sidan av stationen har Skanska byggt 53 lägenheter i olika storlekar. Växjö centrum har fått ett nytt landmärke och område runt WTC. Bostäderna blev inflyttningsklara under våren 2017.

Rött hus.

Skanska har byggt 53 lägenheter på södra stationsområdet.

Växjöbostäder har byggt 54 hyresrätter

Växjöbostäder har byggt 54 lägenheter på södra stationsområdet. Det blir lägenheter i olika storlekar med en gemensam innergård. Kvarteret fick namnet Pilgrimen och lägenheterna var inflyttningsklara i december 2017.

Kvarteret Pilgrimen Växjöbostäder

Växjöbostäder har byggt 54 hyresrätter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Trafik och stadsplanering