Växjö kommun driver projektet Växjö stationsområde där sedan flera olika aktörer driver egna projekt inom området. Här kan du se vem du kan kontakta vid frågor.

Planering och samordning av projektet

David Johansson, projektledare, Växjö Kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: david.johansson@vaxjo.se 

Bangården, perronger, rulltrappor, hissar

Trafikverket, kundtjänst
Telefon: 0771 - 92 19 21
E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Växjö station och gamla stationsbyggnaden

Hans Waldén, affärsutvecklare Jernhusen
Telefon: 070- 923 68 54
E-post: hans.walden@jernhusen.se

Växjö kommunhus

Byggnation av nya station och kommunhuset

Krister Karlsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: christer.carlsson@vofab.se

Interna arbetet hos Växjö kommun

Jessica Ulfsax-Jonasson, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: jessica.ulfsax-jonasson@vaxjo.se

Bussar, busshållplatser, tåg, kollektivtrafik

Rolf Andersson, chef kundcenter och trafikledning, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-77 85 00
E-post: rolf.andersson@kronoberg.se 

Jenny Karlsson, marknadskommunikatör, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-58 30 37
E-post: jenny.m.karlsson@kronoberg.se

Projektets politiska styrning

Kommunstyrelsen är den nämnd som fattar politiska beslut i projektet. Om du har politiska frågor om Växjö stationsområde är du välkommen att kontakta:

Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0470-410 00
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Eva Johansson (C) ordförande kultur- och fritidsnämnden, gruppledare
Telefon: 0470-410 00
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

Malin Lauber (S) kommunalråd
Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.lauber@vaxjo.se