Tack för din anmälan till nyhetsbrevet!

Genom att lämna din e-postadress tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev som handlar om projektet Växjö stationsområde. Du kommer fortlöpande att få nyheter och information, alltifrån första spadtag till händelser som direkt kan påverka trafiken vid exempelvis avstängningar och omledningar.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig. Då raderas dina uppgifter hos oss. Dina personuppgifter kommer endast att sparas och användas hos kommunikationsavdelningen på Växjö kommun under den tid ombyggnad vid stationsområdet pågår.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, begränsning eller radering av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vård dataskyddsombud på kommunen. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i nyhetsbrev för Växjö stationsområde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2020
Trafik och stadsplanering