Följ arbetet med Växjö station och kommunhus

Här kan du följa arbetet med Växjö station och kommunhus inifrån tältet. I arbetet monteras en våning i taget; en våning trästomme och en våning trapphus, och så vidare - ända upp till plan 7.

Tidplan byggnation

Byggnaden är indelad i 3 etapper varav första etappen är den västra delen (mot Växjös tillfälliga station). Varje etapp beräknas ta cirka 10 veckor.

Trästomme del 1, blev klart sommaren 2019
Trästomme del 2, klar sommaren 2019
Trästomme del 3, klar hösten 2019
Arbetet med fasaden pågår, klart våren 2020

September, 2019

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Etapp 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Del av Vardagsrummet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbetet med etapp 3 är påbörjat.

Bild på fasaden med fönster.

Södra fasaden

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7

Bild på takbjälkar i trä

Plan 7

Bild på trästomme och påbörjan på etapp 3

Montage av pelare och trappa i etapp 3 (öster)

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Fönster på plan 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbetet med taket på etapp 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Väggar till toaletter och mötesrum

Bild på trästomme
Bild på betongtrapphus

Betongtrapphus i etapp 3 är uppbyggd till plan 3

Bild på ett trapphus i betong

Arbetet med trapphus i del 3 pågår.

Bild på trästommen
Plan 7 sett från ovan. Golv och stomme i trä med byggarbetare som arbetar.

Etapp 2, plan 7 sett från taket

Grunden till fasaden är påbörjat. Fasaden är i vitt. Byggställning framför.

Fasaden på södersidan

Bild på trästomme upp till 6 våningar.

Etapp 2, byggt upp till plan 6

Trästomme under ett väderskydd, påbörjat etapp 2

Påbörjat montage av trästommen på del 2 (mittendelen av huset).

Husvägg i trä.

Nu har vi satt upp väggar på den sluttande norra fasaden

Inne i ett trähus som håller på att byggas. Väggar och stomme i trä.
Trästomme under ett väderskydd och fasaden på vit hus i puts.
Första fasaddelen sätts på plats på den sluttande norra fasaden. ”Fasadklättrare” hjälper till med att sätta upp utfackningsväggarna på södersidan.

Första fasaddelen sätts på plats på den sluttande norra fasaden. ”Fasadklättrare” hjälper till med att sätta upp utfackningsväggarna på södersidan.

Trästomme under ett väderskydd

Foto: Ronald Cruz, Sweco

Trätak under ett väderskydd

Foto: Ronald Cruz, Sweco

Trästomme under ett väderskydd
Stomme i trä. Orangea lyftkranar och en person i reflexväst

Vi har börjat enkla väggar på plan 3

Trästommen, i etapp 1 är nu uppbyggd till och med plan 5 och vi har påbörjat arbetet med plan 6.

Trästomme med fyra våningar under ett väderskydd

Plan 4

Stomme, pelare och bjälklag i trä byggs upp runt trapphuset i betong.

I bärverket, det vill säga stomme, balkar och pelare, används limträ. I bjälklaget, som läggs på limträbalkarna, används korslimmat trä.

Trästomme med tre våningar under ett väderskydd
Trästomme med tre våningar under ett väderskydd

Plan 4

Trästomme med två våningar under ett väderskydd

Plan 3

Trästomme under ett väderskydd. Bilden är på detaljerna

Detaljer balkarna

Källarplan

Målning inne i källaren påbörjad.

Väderskyddet skyddar inte bara träkonstruktioner, material, människor och utomhusarbeten – det bidrar också till att vi kan utföra arbeten i källarplanet mycket tidigare än utan väderskydd.

Bild på en källare i betong

Markplan

Arbetet med montering av trästomme och förtillverkade betongtrapphus pågår. Företaget monterar en våning i taget; en våning trästomme och en våning trapphus, och så vidare - ända upp till plan 7. Byggnaden är indelad i 3 etapper och första etappen är den västra delen (mot Växjös tillfälliga station) och varje etapp beräknas ta cirka 10 veckor.

Bild på en byggarbetsplats med början till en trästomme verktyg och containrar.
Början på en trästomme och två orangea lyftkranar.
Trästolpar under ett väderskydd

Källarplan

I källaren håller Skanska på att enkla väggar. Det betyder att de monterar reglarna och sätter upp gipsskivor bara på ena sidan. Därmed håller man den andra sidan av väggen öppen för att kunna göra installationer, innan man sätter gipsskivor på andra sidan också.

Bild på en källare i betong med stålrör liggandes på golvet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
Trafik och stadsplanering