Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Del av Södra Järnvägsgatan stängs av tillfälligt

Arbetet med att återställa gång- och cykelvägen på Södra Järnvägsgatan fortsätter. Den 17 juni - 5 juli kommer därmed Södra Järnvägsgatan, mellan Tegnérgatan och Värendsgatan, att vara avstängd för trafik.

Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Tegnérgatan-Trädgårdsgatan-Värendsgatan. Boende på Södra Järnvägsgatan samt gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela perioden.

Mer information om kommande avstängningar finns på vaxjo.se/trafikstorningar.

Röd markering = avstängd sträcka

Blå markering = omledningsväg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2019