Anbud tillämpas vid försäljning av resterande tomter på Vikaholm

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2016 att resterande tomter på Vikaholm ska säljas genom anbudsförfarande till den kommunala tomtkön.

Beslutet grundar sig på den ökade efterfrågan som funnits och finns på försäljning av kvartersmark i området. Växjö kommun vill, genom ett anbudsförfarande, säkerställa att kommunen säljer till marknadsmässiga priser.

Beslut avseende anbud som kommunstyrelsen har fattat gäller endast resterande tomter på Vikaholm. Vi beräknar att sälja de resterande tomterna på Vikaholm under hösten 2017.

Hur påverkar det mig som står i den kommunala tomtkön idag eller planerar att ställa mig i den?

För att du ska kunna lämna anbud på resterande tomter på Vikaholm måste du stå i den kommunala tomtkön. 

Vid anbudsförfarande så är det den med högst anbudssumma som blir erbjuden tomt. Skulle det visa sig att två stycken har lämnat samma anbud på samma tomt så är det den somhar längst kötid som får erbjudande att köpa tomt.

Om inga andra politiska beslut fattas gäller därefter ordinarie försäljningssätt på kommande områden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Trafik och stadsplanering