Markanvisningstävling Vikaholm

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheterna Dörren 3, Dörren 4 och Skorstenen 2 i Vikaholm.

Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom området Vikaholm.

Dokument som tillhör markanvisningstävlingen hittar du under "Relaterade länkar" och "Relaterade dokument" längre ner på sidan. För fastigheten Dörren 4 finns två detaljplaner, se relaterade dokument nedan: planhandling Vikaholm, planhandling del av Vikaholm, plankarta Vikaholm (.dwg) och plankarta del av Vikaholm (.dwg). 

Tävlingsprocessen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg.

Steg 1. En intresseanmälan lämnas in tillsammans med tre bifogade beskrivningar, maximalt en A4-sida per beskrivning. Beskrivningarna ska bland annat innefatta beskrivning av organisation och erfarenhet, ambitioner avseende hållbart byggande samt en beskrivning av projektidén. Utifrån inkomna intresseanmälningar väljs sedan ett antal intressenter ut som går vidare till steg 2.

Inlämning av steg 1 är nu avslutad. Utvärdering av de förslag som kommit in pågår och under vecka 14 meddelas vilka intressenter som går vidare till steg 2 via e-post.

Steg 2. De intressenter som går vidare från steg 1 ges möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Utifrån dessa intressenter utses en eller flera vinnare som erbjuds att teckna ett tolv månader långt markanvisningsavtal.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2020
Trafik och stadsplanering