Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter.

När vi planerar för sandupptagningen tar vi fram en turordningslista som följer ett schema som rullar och varierar från år till år. Det går inte att säga någon exakt tid för när vi sopar just ditt område, utan varje område sopas i turordning. Listan uppdateras i takt med att områden blir klara och markeras då med klart inom parantes.

Så här går det till

Cykelvägarna sopas i första hand. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen är väderberoende och kan försenas av kraftigt regn och kyla.

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil tar upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorninga gruset. När vi är klara med en stadsdel eller tätort kan det hända att vi behöver komma tillbaka och sopa där vi tidigare inte kommit åt.

Vissa gator stängs även av under sandsopningen. Var uppmärksampå den tillfälliga skyltningen på din gata.

Så kan du hjälpa till

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument längs ner på sidan.

Enligt tidplanen skulle ni ha sopat hos mig förra veckan, men har inte kommit än. Varför?

Om det regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Varför sopar ni även sena kvällar och tidigt på morgonen?

Det är mindre trafik under dessa tider vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det är också färre bilar parkerade på gatorna som måste sopas och det underlättar vårt arbete. Vi jobbar både kvällstid och tidigt på morgonen för att kunna hålla tidplanen och försöker visa hänsyn så långt det är möjligt.

Maskinen fick inte upp all sand, kommer den tillbaka?

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Trafik och stadsplanering