Olyckor och statistik

Trafikolyckor är ett allvarligt folkhälsoproblem, därför måste vi arbeta förebyggande med trafik och trafiksäkerhet.

Växjö kommun följer upp och utvärderar ständigt olycksstatistiken i kommunen.

Information om trafikolyckorna inhämtas från STRADA, ett nationellt informationssystem för olyckor och skadade i trafiken. Uppgifterna som samlas i STRADA, administreras av Transportstyrelsen,  rapporteras både från polisen och sjukhusen. På så sätt får kommunen reda på de olyckor som sker på våra kommunala vägar. Dock finns det alltid ett mörkertal. Särskilt stort är mörkertalet för gående och cyklister.

Trafikolyckor i Växjö kommun som rapporteras av polismyndigheten och landstinget till Transportstyrelsen i en folder med hjälp av olika tabeller. I foldern finns även en fördjupad sammanställning för varje år. Redovisningen gäller endast olyckor med personskador och som skett på det kommunala gatunätet.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mera om olycksstatistiken eller få ett exemplar av vår folder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering