Så tar sig barnen till skolan

Skolinventeringen undersöker hur skolbarn tar sig till skolan. Det senaste resultatet är från 2016.

I samarbete med utbildningsförvaltningen genomförde vi en ny inventering i oktober 2016.

Resultat från undersökningen 2016

De skolbarn som under inventeringsveckan transporterat sig till och från skolan färdades till största delen med bil, hela 37 procent.

Vi redovisar endast hela procent. Totalt har 37 procent av skolbarnen skjutsats med bil till skolan, 21 procent kommer till fots, 26 procent cyklar, 13 procent åker skolskjuts och 2 procent transporterar sig på övrigt sätt. 0 procent färdas med taxi/färdtjänst.

Resultatet bygger på svar från totalt 322 elever insamlade i oktober 2016.

Cykelhjälmsanvändningen

94 procent av barnen på sig cykelhjälm när de cyklar till skolan. 92 procent har hjälmen på när de cyklar på fritiden.  Det är samma resultat som förra inventeringen 2014. Jämfört med 2004 är det en dramatisk ökning. Då var det bara 70 procent av barnen som uppgav att de använde hjälm.

Ovan redogörs för det totala resultatet. Alla skolor är unika med sina egna förutsättningar. Enskilda skolor uppvisar därför olika resultat. Om du vill ta del av rapporten för 2016, veta mer om resultaten och/eller hur undersökningen genomförs kontakta Växjö kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Trafik och stadsplanering