Så tar sig barnen till skolan

Skolinventeringen undersöker hur skolbarn tar sig till skolan. Nu var det dags igen. 322 klasser i kommunala och fristående skolor i Växjö kommun hjälpte till.

I samarbete med utbildningsförvaltningen genomförde vi en ny inventering i oktober 2016. Vi tackar på förhand för klassens medverkan!

Resultat från undersökningen 2016

Tack alla klasslärare runt om i kommunen! Vi fick in svar från totalt 322 klasser F-6.

De skolbarn som under inventeringsveckan transporterat sig till och från skolan färdades till största delen med bil, hela 37 procent.

Vi redovisar endast hela procent. Totalt har 37 procent av skolbarnen skjutsats med bil till skolan, 21 procent kommer till fots, 26 procent cyklar, 13 procent åker skolskjuts och 2 procent transporterar sig på övrigt sätt. 0 procent färdas med taxi/färdtjänst.

Cykelhjälmsanvändningen

År 2016 har 94 procent av barnen på sig cykelhjälm när de cyklar till skolan. 92 procent har hjälmen på när de cyklar på fritiden.  Det är samma resultat som förra inventeringen 2014. Jämfört med 2004 är det en dramatisk ökning. Då var det bara 70 procent av barnen som uppgav att de använde hjälm.

Ovan redogörs för det totala resultatet. Alla skolor är unika med sina egna förutsättningar. Enskilda skolor uppvisar därför olika resultat. Om du vill ta del av rapporten för 2016, veta mer om resultaten och/eller hur undersökningen genomförs. Kontakta vänligen trafikenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering