Barn får vara med och påverka

Eleverna på Växjö Internationella Grundskola (VIG) har hjälpt till att ta fram synpunkter till nytt Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun.

Det tidigare Trafiksäkerhetsprogrammet tog sin utgångspunkt i Nollvisionen som lanserades 1997. Vi tar vår utgångspunkt i den nationella nylanseringen som genomfördes under hösten 2016.

Arbetet kommer att fortgå under året 2018. Förslaget kommer sedan att skickas ut på en remissrunda till flertalet aktörer i slutet på året. Om din skola önskar finnas med på remisslistan. Vänligen kontakta Växjö kommun.

Växjö Internationella Grundskola har fått en särskild förfrågan om ett samarbete med Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018