Trafikfolder

Växjö kommun, genom Utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, har ett samarbete med kommunpolisen. Tillsammans har vi tagit fram en trafikfolder till skolor.

Trafikfoldern finns i två versioner på svenska, dels en version (1) för yngre barn (F-klass upp till 3 klass) och dels en version (2) för äldre barn (4-6 klass). För tillfället översätter vi det senare materialet till 4 språk: engelska, arabiska, somaliska och persiska.

Om du har intresse av att ta del av vårt material. Kontakta vänligen Ögonkontakt eller Utbildningsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018