Fakta om trafiksäkerhetskampanjen

"Ögonkontakt sökes i trafiken" är en trafiksäkerhetskampanj som Växjö kommun står bakom. Målet är att minska trafikolyckorna och göra oss trafikanter mer ödmjuka.

Ögonkontakt är den mjukare delen av trafikkommunikation till skillnad från fysiska åtgärder som till exempel farthinder, gupp, cirkulationsplatser och övergångsställen.

Ju fler som ser varandra desto färre olyckor

Det går inte att bygga bort alla trafikproblem. Det handlar om hur vi tänker och agerar i trafiken. Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Trafik och stadsplanering