Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Fakta om trafiksäkerhetskampanjen

"Ögonkontakt sökes i trafiken" är en trafiksäkerhetskampanj som Växjö kommun står bakom. Målet är att minska trafikolyckorna och göra oss trafikanter mer ödmjuka.

Ögonkontakt är den mjukare delen av trafikkommunikation till skillnad från fysiska åtgärder som till exempel farthinder, gupp, cirkulationsplatser och övergångsställen.

Ju fler som ser varandra desto färre olyckor

Det går inte att bygga bort alla trafikproblem. Det handlar om hur vi tänker och agerar i trafiken. Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Trafik och stadsplanering