Samarbetspartners

Vi söker fler som vill hjälpa oss att arbeta för en ökad trafiksäkerhet!

Fler samarbetspartners

Under årens lopp har Ögonkontaktannonser synts i tidningen nästan varje vecka. Framför allt har trafiksäkerhetskampanjen uppmärksammats via annonspluggar i mindre storlek. Nytt fortsatt samarbete finns med Gota Media AB för året 2018 kring annonsering och framför allt "pluggannonsering". Det gör att trafiksäkerhetskampanjen kommer att synas ännu oftare i Smålandsposten, men även i Magazinet, smp.se med flera kanaler.

2018 fortsätter vårt samarbete med tidskriften Faktum. Under 2018 kommer Ögonkontaktannonser att finnas med i 8 nummer av tidningen med start i januari. Detta är ett viktigt sätt för kampanjen att arbeta med mångfald.

Trafiksäkerhetskampanjen stödjer även MHF och Informationskalendern (Ungdomens Nykterhetsförbund) med annons. Vid enstaka tillfällen samarbetar vi även med NTF Säker Trafik i Jönköping.

Samarbetet med olika verksamheter och föreningar fortsätter under året 2017-2018 genom arbetet med ett nytt Trafiksäkerhetsprogram. Inom ramen för detta arbete engageras skolor, pensionärsföreningar och föreningar som verkar för funktionsnedsatta personer.

Fotograf Anna Nordström "Nordström Performance AB" har tagit bilderna till vårt kampanjmaterial.

Kontakta Ögonkontakt om du eller din verksamhet vill hjälpa till och stödja arbetet med trafiksäkerhetskampanjen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018
Trafik och stadsplanering