Trafikpolicy

Skolor som vill arbeta med skolbarnens transporter till och från skolan formulerar en trafikpolicy. Denna policy/överenskommelse bör helst skrivas ned så att alla är överens.

Så här går arbetet till

  1. Det börjar med en fruktbar diskussion mellan rektor, personal och föräldrar. Engagera gärna elevrådet på skolan.
  2. Formulera och skriv ner det ni kommer överens om i en trafikpolicy för skolan.
  3. När trafikpolicyn är formulerad kan det vara en god idé att informera om de rekommendationer som finns för alla föräldrar, förslagsvis vid varje ny terminsstart och då gärna både muntligen och skriftligen. 

Exempel på viktiga punkter i en trafikpolicy

  • Bestäm ålder på barnet när skolan kan rekommendera föräldrarna att låta barnet gå respektive cykla till och från skolan på egen hand. Tänk på att enligt forskning är barn under 12 år inte trafikmogna att vistas på egen hand i trafikmiljön.
  • Beskriv det sätt lämning och hämtning bör ske på skolområdet till fots, med cykel, bil respektive buss för att det ska vara så säkert och tryggt som möjligt. Ibland behöver detta också illustreras med en bild/illustration eller en enkel karta.
  • Förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommun, trafikant och föräldrar. En 100 procent säker skolväg finns tyvärr inte.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021