Trafiksäkerhet och regler

Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt. Ju fler som ser varandra i trafiken desto färre olyckor!

Det finns många svaga grupper i trafiken som inte kan se, höra eller gå lika bra som du. Tack för din omtanke!

Trafikantens allmänna skyldigheter

I trafiken finns inga rättigheter - bara skyldigheter trafikanter emellan. Trafikantens ansvar är att följa trafikregler och att följa de anvisningar som ges genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal. Anvisningarna gäller alltid även om anvisningen saknar stöd.

Teoretiskt kan man bryta mot två saker: "Gällande anvisning och bestämmelse". Även om anvisningen saknar stöd kan man som trafikant få böta för detta.

Några enkla grundregler

Val av bana

  1. Fordon ska välja körbana.
  2. Cykel ska välja höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska den normalt användas. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II. 
  3. Gående ska välja gångbana.

Enligt trafikförordningen är det förbjudet att köra bil på en gång- och cykelbana.

På många cykelbanor finns det rekommenderad körriktning med pilar markerade i cykelbanan eller som tilläggstavla. Vid vissa platser, där det är förbjudet att cykla i fel riktning på cykelbanan finns det tilläggstavlor som informerar om enkelriktad trafik. För cykelfält, som har målade brutna linjer i gatan, är det däremot endast tillåtet att cykla i en riktning.

Val av körfält

Grundregeln säger att man ska hålla sig längst till höger, men undantag finns.

Cirkulationsplats

Fordon ska köra motsols runt en rondell. Läs mer under rubriken rondeller.

Övergångsställe

I föreskrifterna står det att bilisten ska låta gående passera som är på väg ut på övergångsställe eller ute på övergångsställe. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Cykelpassage

Nu finns det nya regler för cykelöverfart och cykelpassage. I dagsläget finns endast cykelpassage i Växjö kommun. Dessa ligger oftast intill övergångställen och visas med brutna linjer, målade fyrkanter.

Enligt nya regler ska cykelöverfarter skyltas med nytt trafikmärke med cyklande "Här går man" annars är det en "cykelpassage".

Cyklist från en cykelbana har väjningsplikt.

Stopplikt

Stopplikt betyder att förare ska stanna vid stopplinje och endast köra utan fara för andra trafikanter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Trafik och stadsplanering