Trafiksäkerhet och regler

Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt. Ju fler som ser varandra i trafiken desto färre olyckor!

Det finns många svaga grupper i trafiken som inte kan se, höra eller gå lika bra som du. Tack för din omtanke!

Trafikantens allmänna skyldigheter

I trafiken finns inga rättigheter - bara skyldigheter trafikanter emellan. Trafikantens ansvar är att följa trafikregler och att följa de anvisningar som ges genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal. Anvisningarna gäller alltid även om anvisningen saknar stöd.

Teoretiskt kan man bryta mot två saker: "Gällande anvisning och bestämmelse". Även om anvisningen saknar stöd kan man som trafikant få böta för detta.

Några enkla grundregler

Val av bana

  1. Fordon ska välja körbana.
  2. Cykel och moped klass II ska välja cykelbana om det finns, även om denna bara finns på ena sidan.
  3. Gående ska välja gångbana.

Enligt trafikförordningen är det förbjudet att köra bil på en gång- och cykelbana.

Det är svårt att bötfälla en cyklist för cykling i ”fel” riktning. Det finns inte inskrivet i trafikförordningen att det är enkelriktad bana om inget annat anvisas.

Val av körfält

Grundregeln säger att man ska hålla sig längst till höger, men undantag finns.

Cirkulationsplats

Fordon ska köra motsols runt en rondell. Läs mer under rubriken rondeller.

Övergångsställe

I föreskrifterna står det det att bilisten ska låta gående passera som är på väg ut på övergångsställe eller ute på övergångsställe. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Cykelpassage

Nu finns det nya regler för cykelöverfart och cykelpassage. I dagsläget finns endast cykelpassage i Växjö kommun.

Enligt nya regler ska cykelöverfarter skyltas med nytt trafikmärke med cyklande "Här går man" annars är är det en "cykelpassage".

I Växjö finns för tillfället endast cykelpassager.  Vi tillåter cykling på enstaka övergångsställen och visar detta med brutna linjer, så kallade sockerbitar. Det innebär inga utökade "rättigheter" för cyklister. Bilister har väjningsplikt för fotgängare och cyklister som leder sina cyklar över ett övergångsställe.

Cyklisten ska vid en cykelpassage ta hänsyn till fordon som närmar sig och korsa vägen endast när det kan ske utan fara. Bilist som närmar sig en cykelpassage ska anpassa sin fart till cyklister ute på cykelpassagen.

Cyklist från en cykelbana har väjningsplikt.

Regler om väjningsplikt från cykelbana kan sättas ur spel genom lokala trafikföreskrifter.

Stopplikt

Stopplikt betyder att förare ska stanna vid stopplinje och endast köra utan fara för andra trafikanter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Trafik och stadsplanering