30 km/h i bostadsområden

Lägre hastighet ger en positiv verkan på miljön, ett lugnare tempo utanför skolor och förskolor, och en ökad trygghet i våra bostadsområden.

Krockvåldet avgör hastigheten

Nollvisionen sätter den mänskliga hälsan i centrum. Om det sker en olycka ska krockvåldet inte vara högre än den människan tål. Därför arbetar Växjö kommun med 30 km/h i våra bostadsområden.

Hur allvarliga följder en olycka får beror på hastigheten bilen har i kollisionsögonblicket. Så många som 9 av 10 överlever om de blir påkörda i 30 km/h. Att jämföra med 2 av 10 som överlever om bilen kört i 50 km/h.

Skillnaden på 30 km/h och 50 km/h

Hastigheten påverkar reaktionstid och bromssträcka. Ju högre hastighet desto längre blir både reaktionstiden och bromssträckan. Reaktionstiden kan variera från förare till förare. Bromssträckan räknas generellt till cirka 27 meter om bilen kör 50 km/h. Om bilen kör 30 km/h är bromssträckan cirka 13 meter.

Hastigheten är avgörande för risken att dödas i en olycka. Krockvåldskurvan nedan illustrerar skillnaden i risken att dödas vid en olycka som sker i 30 km/h respektive 50 km/h.

Krockvåldskurva: "Risk att dödas" (Procent)

Studier som gjorts av forskare vid Lunds Tekniska Högskola LTH avseende väjningsbeteende mot gående och cyklister visar att hastigheten betyder mycket för samspelet i trafiken. Ju lägre hastighet, desto större är chansen att bilisten stannar för gående och cyklister.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2021