30 km/h i bostadsområden

Lägre hastighet ger en positiv verkan på miljön, ett lugnare tempo utanför skolor och förskolor, och en ökad trygghet i våra bostadsområden.

Vårt nuvarande hastighetssystem är över 30 år gammalt. Dagens situation med nya vägtyper och nya kriterier som byggs på Nollvisionen gör att vi måste sätta hastigheter som människan tål.

Krockvåldet avgör hastigheten

Nollvisionen sätter den mänskliga hälsan i centrum. Om det sker en olycka ska krockvåldet inte vara högre än den människan tål. Därför arbetar Växjö kommun med 30 km/h i våra bostadsområden.

Hur allvarliga följder en olycka får beror på hastigheten bilen har i kollisionsögonblicket. Så många som 9 av 10 överlever om de blir påkörda i 30 km/h. Att jämföra med 2 av 10 som överlever om bilen kört i 50 km/h.

30 km/h i Växjös bostadsområden

1999 startades arbetet med ”Nollvision Öster”. Arbetet började med att föräldraföreningen på Östregårdsskolan skrev ett brev till tekniska förvaltningen.

Nollvision Öster var det första projektet i Växjö med att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h i en hel stadsdel. Arbetet med att sänka hastigheten i befintliga bostadsområden har sedan fortsatt med mycket goda resultat.

Idag räknas alla stadsdelar i Växjö stad till 30-områden. Med den nya hastighetsplanen har även Växjö centrum fått nya lägre hastigheter 30 och 40km/h.

Växjös tätorter

Furuby är den första tätorten utöver Växjö som fick hastigheten 30 km/h på samtliga villagator under sommaren 2009.

Under åren 2009-2010 genomförde tekniska förvaltningen på uppdrag av tekniska nämnden trafikutredningar i Växjös större tätorter; Ingelstad, Lammhult, Braås, Rottne, Gemla/Öja och Åryd. I Åby genomförde tekniska förvaltningen en förenklad stadsdelsutredning.

Trafikåtgärder genomförs efter beslut i tekniska nämnden. Under året 2011 togs beslut i nämnden att genomföra de sista åtgärder som föreslagits i de större tätorterna inom ramen för stadsdelsutredningarna.

Skillnaden på 30 km/h och 50 km/h

Hastigheten påverkar reaktionstid och bromssträcka. Ju högre hastighet desto längre blir både reaktionstiden och bromssträckan. Reaktionstiden kan variera från förare till förare. Bromssträckan räknas generellt till cirka 27 meter om bilen kör 50 km/h. Om bilen kör 30 km/h är bromssträckan cirka 13 meter.

Hastigheten är avgörande för risken att dödas i en olycka. Krockvåldskurvan nedan illustrerar skillnaden i risken att dödas vid en olycka som sker i 30 km/h respektive 50 km/h.

Krockvåldskurva: "Risk att dödas" (Procent)

Studier som gjorts av forskare vid Lunds Tekniska Högskola LTH avseende väjningsbeteende mot gående och cyklister visar att hastigheten betyder mycket för samspelet i trafiken. Ju lägre hastighet, desto större är chansen att bilisten stannar för gående och cyklister.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Trafik och stadsplanering