Mopedtrafik

Det finns två slags mopeder, moped klass I och moped klass II. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för de olika modellerna, hur man gör för att få körkort och förarbevis och vilka som är de vanligaste frågorna om moped.

Moped klass I

Det krävs ett körkort för att köra moped klass I.
Enligt lag ska EU-mopeder (klass I) köras på gatan i max 45 km/h.

Moped klass II

Det krävs ett förarbevis för att köra moped klass II.
En "vanlig moped (klass II) får köras på gång- och cykelvägarna i högst 25 km/h. De "gamla" nationellt godkända mopederna, som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timme, tillhör klass II.

Regler och krav

Läs mer om regler och krav för körkort till moped klass I och förarbevis till moped klass II på Körkortsportalen.

"Säkra" mopedvägar

Till kommunen vänder sig många invånare i olika skeden i livet. Vissa har små barn som vistas i närområdet ensamma eller i sällskap med föräldrar. Andra har större barn som börjat färdas ensamma i biltrafiken. En del är pensionärer som värnar om sina barnbarn i ett alltmer bilburet samhälle.

Då och då inkommer det frågor från föräldrar som efterlyser "säkra" mopedvägar. I Växjö erbjuder vi inte särskilda vägar för moped klass I. Mopeder klass I är idag hänvisade till det vanliga bilvägnätet.

En rekommendation är att låta den unge tonåringen, under den tid då kunskap och mognad om trafiken och trafikmiljön saknas, endast köra moped klass II som får lov att trafikera gång- och cykelväg.

Att köra olagligt på gång- och cykelväg med en moped klass I bidrar till en oro och otrygghet bland de föräldrar som idag har små barn och till de äldre och handikappade personer som färdas på gång- och cykelvägarna eventuellt med rörelse-, syn- och hörselskador.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Trafik och stadsplanering