Transportplan 2030

Bidra till Växjös utveckling genom att dela med dig av dina tankar kring säkerhet och trygghet i trafiken.

Kommunen genomför en undersökning då vi vill veta vad du som bor i Växjö kommun har för tankar och upplevelser kring trygghet och säkerhet i trafiken.

Växjö kommun vill få svar på frågan: hur kan utveckling av Växjös trafiksystem (gator, vägar och gång- och cykelvägar) bidra till en tryggare, säkrare och samtidigt mer attraktiv kommun år 2030?

Resultatet från denna undersökning kommer att användas i arbetet med att ta fram en ny transportplan för kommunen.

Du kan delta i undersökningen på två olika sätt.

Enkät om trygghet och säkerhet i olika trafikmiljöer

I enkäten finns fyra olika exempel trafikmiljöer i Växjö kommun där du kan välja vilket scenario som bidrar mest till trygghet och säkerhet.

Lämna dina synpunkter om trygghet och säkerhet på visa platser i trafik i Växjö kommun

På länken nedan kan du på kartan markera platser i trafiken där du upplever trygghet eller otrygghet.

Vad är en transportplan?

Transportplanen beskriver hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem och nå kommunens transportrelaterade mål. Transportplanen består av strategier och åtgärder som ska genomföras med syfte att nå kommunens mål enligt kommunens översiktsplan och hållbarhetsprogram. Strategierna och åtgärderna utvecklas i samråd från olika intressenter och medborgare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Trafik och stadsplanering