Pär Lagerkvist plan

Området framför den gamla stationsbyggnaden heter Pär Lagerkvists plan och blir en ny entréplats till Växjös stations- och kommunhus. Det kommer att bli en mötesplats i Växjö där många invånare och besökare kommer att röra sig.

Pär Lagerkvists plan sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen. Arbetet på Pär Lagerkvists plan kommer att pågå i etapper, varav den första delen närmast Växjö stations- och kommunhus är klar i en provisorisk utformning i maj 2021.

Arbetet med den permanenta utformningen av ytan närmast det nya stations- och kommunhuset samt framför den gamla stationsbyggnaden planeras starta under våren 2022. Här kommer det bli ett huvudgångstråk som knyter samman den nya stationen med Linnéparken, cykelparkeringar, möjlighet att sitta och planteringar med mera.

Minnesmärket över Pär Lagerkvist (granitmonoliten) ingår som en del i det slutliga utförandet av Pär Lagerkvists plan. Det planeras alltså för en återplacering av minnesmärket inom stationsområdet när området är färdigställt.

Hela Pär Lagerkvists plan beräknas vara klar 2025.

Illustration över gamla stationshuset med hämta och lämna framför. träd framför gamla och nya stationsbyggnaden
Illustration på en lång trädrad från nya stationshuset. Folk sitter framför träden
Illustration ovanifrån där man ser Växjö domkyrka i bakgrunden

Nytt stations- och kommunhus - en mötesplats med kontor, handel och restauranger

Raoul Wallenbergs gata och Norra Järnvägsgatan.

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021
Växjö växer