Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Växjö station och kommunhus

På stationsområdet, längs Norra Järnvägsgatan i Växjö, byggs nu Växjös nya station och kommunhus. Nya kommunhuset planeras vara klart maj 2021 medan stationen öppnar upp för resenärer efter sommaren 2021.

Projekt: Växjö station och kommunhus. Beskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Foto: Växjös nya station och kommunhus byggs i trä med dubbel glasfasad och trapphus i betong. Källarplanet är platsgjuten i betong.

Om byggnaden Växjö station och kommunhus

Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Dagens kommunhus har dålig ventilation, är ineffektivt och har onödigt stora utrymmen. Det nya kommunhuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska ha väntsal, butiker, restauranger med mera.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Växjös vardagsrum är en allmän mötesplats som kommer att fungera som en social knutpunkt för invånare och besökare.

Varför bygger vi ett nytt kommunhus?

  • När beslutet togs 2017 visade beräkningar även på en sänkning av kostnaden för årshyran på 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur.
  • Fysiska arbetsmiljön för de drygt 500 medarbetarna i dagens kommunhus är inte optimal, då det bland annat är underdimensionerad ventilation och ojämn temperatur. I nya kommunhuset skapas bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kan minska sjukskrivningar, behålla personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare – som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt
  • Växjö får ett nytt kommunhus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor.
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter.
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.

Byggs med certifiering miljöbyggnad guld

Växjös nya station och kommunhus är projekterad och byggs för att certifieras enligt standarden Miljöbyggnad Guldlänk till annan webbplats som ställer krav på bland annat byggmaterialen och på byggnadens energiförsörjning och förbrukning. Byggnaden har en trästomme och kommer ha en lägre energiförbrukning än Boverkets byggreglerkrav. Huset är projekterat för en energiförbrukning på 50 kWh/m2 jämfört med Boverkets byggreglerkrav på 70 kWh/m2. På hustaket planeras även en solcelleryta på 570 m2 som ska beräknas producera 106,2 MWh per år.

För miljöbyggnad guld krävs även att personalen trivs, lokalerna har effektivare användning av kontorsytorna och det kommer att finnas cykelgarage med mindre verkstad och möjlighet att duscha i källare.

I det här projektet har byggaktören Vöfab och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. Samarbetsformen innebär att byggaktören tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är med vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Företag och föreningar kan boka studiebesök på arbetsplatsen. Studiebesöken bokas via Skanska och de tar emot grupper om som mest 12 personer. För bokning kontakta Skanska på vsok@skanska.se.

Den 24 juni, 2019, tog byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har Vöfab förtydligat hur man planerar att lösa parkeringsfrågan. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft.

Bygglovet för Växjö station och kommunhus har blivit överklagat. Byggherren får bygga även om bygglovet är upphävt men byggherren bygger på egen risk. Mer utförligt om upphävt bygglov

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Eva Johansson (C).

Den operativa styrgruppen består av Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset), Christer Carlsson (Vöfab:s vd) Louise Johansson (lokalförsörjning) och Tony Söderna (projektledare Vöfab).

I det här projektet finns även externa, oberoende ekonomiska granskare, som löpande följer projektets ekonomiska utveckling.

Pär Lagerkvist plan

Raoul Wallenbergs gata och Norra Järnvägsgatan.

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Växjö växer