Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som ska binda ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i det nya området Bäckaslöv.

Illustrationsbild

I januari 2020 påbörjades arbetet med Bäckaslövsesplanaden. Trafiken leds om till och med november 2021 via en temporär väg genom området. Bäckaslövsesplanaden beräknas stå helt klar sommaren 2022. 

Den nya stadsgatan Bäckaslövsesplanaden

I området har Trafikverket Länk till annan webbplats. även byggt en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg. Nu återstår arbeten med vägarna under bron innan tunneln kan öppnas upp för cyklister, gående och fordon under 2022.

Det kommer även byggas en gång- och cykelbro parallellt med järnvägen, som ska knytas ihop med cykelvägen över Norra Bergundasjön mot Räppe och Bredvik.

Karta över väg där trafiken leds under byggnation

Omledningsväg - trafiken kommer att ledas om enligt den blå markeringen.

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Bild på hur Bäckaslövsesplanaden ska gå

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Illustrationsskiss över Bäcksaslövsesplanaden

Bild som visar hur Bäckaslövsesplanaden planeras se ut

Illustrationsskiss över Bäckaslövsesplanaden

1 000 bostäder

Kontor

Ny grundskola (byggstart planerad till 2026)

Ny områdespark (byggstart planerad till 2022)

Särskilt boende för äldre (byggstart planerad till 2026)

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021