Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i det nya området Bäckaslöv.

Illustrationsbild

I januari 2020 påbörjades arbetet med Bäckaslövsesplanaden. Trafiken leds om till och med november 2020 via en temporär väg genom området. Bäckaslövsesplanaden kommer att stå helt klar senhösten 2021.

Den nya stadsgatan Bäckaslövsesplanaden

I området bygger Trafikverketlänk till annan webbplats även en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg.

Karta över väg där trafiken leds under byggnation

Omledningsväg - trafiken kommer att ledas om enligt den blå markeringen.

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Bild på hur Bäckaslövsesplanaden ska gå

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Illustrationsskiss över Bäcksaslövsesplanaden

Bild som visar hur Bäckaslövsesplanaden planeras se ut

Illustrationsskiss över Bäckaslövsesplanaden

1 000 bostäder

Kontor

Ny grundskola (byggstart planerad till 2026)

Ny områdespark (byggstart planerad till 2022)

Särskilt boende för äldre (byggstart planerad till 2026)

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020