Nytt parkeringshus i centrum

Växjö kommun har gett Vöfab i uppdrag att starta ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.

Planen är att parkeringshuset, i en första etapp, kommer att innehålla cirka 560 allmänna parkeringsplatser. Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 300 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar.

Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös nya stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Läs mer på www.vofab.se Länk till annan webbplats.

Innan arbeten kan starta ska beslut tas i kommunstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2021