Växjö 7:8 med flera, Dalbostrand

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 7:8 med flera (Dalbostrand) på Norremark i Växjö . Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-25.

Detaljplanen gör det möjligt att förbättra miljö- och resurshållningen i Dalbostrand genom att få med området i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Området ska kunna omvandlas från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. På så sätt kan åretruntboende i en attraktiv boendemiljö ha nära till både natur och stad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer