Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 7:8 med flera, Dalbostrand

Vi har gjort en ny detaljplan för Växjö 7:8 med flera (Dalbostrand) i Norremark, Växjö kommun. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-25.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att förbättra miljö- och resurshållningen i Dalbostrand genom att inrymma området i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Vidare ska området kunna omvandlas från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. På så sätt kan åretruntboende i en attraktiv boendemiljö nära både natur och stad skapas.

Parallellt med detaljplanen har tekniska förvaltningen tagit fram en så kallad gatukostnadsutredning för hur kostnader för gatuutbyggnad etcetera ska fördelas. Gatukostnadsutredningen antogs av tekniska nämnden 2012-04-26.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer