Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bagaren 10

Växjö kommun gör en ny detaljplan för  fastigheten Bagaren 10 i stadsdelen Västra mark. Detaljplaneförslaget var ute på samråd till och med 2018-12-17.

Projektet är för närvarande vilande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande detaljplan efter nuvarande markanvändning, samt att möjliggöra för handel och en gymnasieskola inom området. Planförslaget syftar också till att möjliggöra för en ny infart från Mörners väg samt en gång- och cykelväg i kraftledningsgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020
Växjö växer