Bagaren 10

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Bagaren 10 i stadsdelen Västra mark i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 17 december 2018.

Projektet är för närvarande vilande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande detaljplan efter nuvarande markanvändning, samt möjliggöra för handel och en gymnasieskola inom området. Planförslaget syftar också till att möjliggöra för en ny infart från Mörners väg samt en gång- och cykelväg i kraftledningsgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer