Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Kvarteret Kvasten

Växjö kommun gör en ny detaljplan för kvarteret Kvasten, Västra mark. Detaljplanen var ute på granskning till och med den 29 oktober 2020.

Det har kommit in synpunkter på detaljplanen som kommunen nu håller på att gå igenom och bearbeta. Det har bland annat kommit in synpunkter på att man önskar tyst asfalt, bullerskydd, sänkt hastighet och hastighetskameror längst Arabygatan. Detta är åtgärder som en detaljplan inte kan reglera. Dessa synpunkter är skickade till kommunens trafikavdelning som kommer att hantera detta.

Vid tidigare inkomna synpunkter har kommunen gjort flera trafikmätningar som visar att majoriteten håller hastigheten. Växjö kommun har även sedan tidigare vidtagit åtgärder längs Arabygatan så som sänkt hastigheten till 60 km/h.

Sammanfattning

Syftet med planen är möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020
Växjö växer