Kvarteret Kvasten

Växjö kommun gör en ny detaljplan för kvarteret Kvasten, Västra mark. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Syftet med planen är möjliggöra för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Växjö växer