Lejonet 5 (överklagad)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Lejonet 5 i Växjö centrum. Byggnadsnämnden godkände förslaget 2020-03-26 och kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-05-19.

Detaljplanen är överklagad. Nytt förslag på detaljplan är ute på samråd.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet. Syftet är också att skapa ändamålsenliga lokaler för fastighetsägaren och växande företag (Länsförsäkringar) som har funnits i staden över 200 år. Planförslaget innebär en utökning av befintlig byggrätt där en byggnad på fyra våningar kan byggas inne på gården och att nuvarande bebyggelse mot Linnégatan ändras till två våningar plus inredd vind likt nuvarande bebyggelse mot Storgatan och Kronobergsgatan.

Planförslaget ändrades efter samrådet för att säkerställa anpassning till riksintresset kulturmiljön och ändringar framgår av planhandlingar/samrådsredogörelsen.

Se byggnaden i 3D

I kartvyn kan du navigera dig runt och se byggnaden enligt granskningsförslaget jämfört med befintlig bebyggelse.

Kontakt

Detaljplanen är framtagen av konsulten Oscar Häggström, planeringsarkitekt WSP Sverige AB, som kan svara på frågor om detaljplanen. Du når honom på telefon 010-722 56 16 eller via e-post oscar.haggstrom@wsp.com.  

Kontakt på Växjö kommun är Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Växjö växer