Lejonet 5

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Lejonet 5 i Växjö centrum. Förslaget var ute på samråd den 18 januari till 1 mars 2021.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet, placerad i en värdefull kulturmiljö inom riksintresset för Växjö stad. Syftet är också att skapa ändamålsenliga lokaler för fastighetsägaren och växande företag (Länsförsäkring Kronoberg) som har funnits i staden i över 200 år.

Tidigare förslag till detaljplan är överklagad.

Kontakt

Vid frågor kontakta Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Växjö växer