Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Lejonet 5

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Lejonet 5 i Växjö centrum. Förslaget är ute på samråd 2021-01-18 - 2021-03-01.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och utveckling av befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet, placerad i en värdefull kulturmiljö inom riksintresset för Växjö stad. Syftet är också att skapa ändamålsenliga lokaler för fastighetsägaren och växande företag (Länsförsäkring Kronoberg) som har funnits i staden i över 200 år.

Tidigare förslag till detaljplanen är överklagad

Kontakt

Vid frågor kontakta Stina Klyft, planarkitekt, e-post stina.klyft@vaxjo.se eller telefon 0470-410 00.

Synpunkter

Synpunkter ska vara skriftliga och skickas senast 2021-03-01 till e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Har du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Växjö växer