Leoparden 14

Växjö kommun gör en ny detaljplan för Leoparden 14 i Växjö centrum. Förslaget är ute på samråd 2021-05-24 - 2021-08-16 och du kan lämna synpunkter på förslaget.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i varierande höjd på
fastigheten. Förslaget tillåter byggnader i mellan 2–6 våningar med parkering i huvudsak
under marknivå. Avsikten är att ersätta befintlig byggnad där det tidigare varit en vårdcentral.

Lämna synpunkter

Under samrådstiden (24 maj - 16 augusti) finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och dessa är sedan underlag för eventuella ändringar av planförslaget. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu under samrådsskedet samt under granskningstiden.

Synpunkter på planförslaget lämnas till byggnadsnämnden senast den 16 augusti 2021.

Mailadress: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Du som sakägare kan lämna dina synpunkter via e-tjänst Länk till annan webbplats. (är du sakägare har du fått ett brev digitalt eller i din brevlåda).

Du som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan senare
förlora rätten att överklaga planen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Djana Micanovic, e-post djana.micanovic@vaxjo.se, stadsarkitekt Henrik Wibroe, e-post henrik.wibroe@vaxjo.se eller planarkitekt Markus Hulenvik, e-post markus.hulenvik@vaxjo.se, telefon via kommunens kontaktcenter 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Växjö växer