Rimfrosten 1 med flera

Växjö kommun arbetar med en ny detaljplan för Rimfrosten 1 med flera. Ett förslag till detaljplan, är ute för granskning den 7 juni till 30 augusti 2021. Under denna period kan du lämna synpunkter på förslaget.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet som kan utvecklas på platsen under lång tid.

Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom detaljplanen förbereds också mark för byggnation av trafikplats riksväg 23-Stora Räppevägen / Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för att undvika äldre planrester i området.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 2020-09-14 - 2020-11-02. Efter samrådet har planförslaget omarbetats.

Projektet utgår både från Kronobergarnas framtida vårdbehov och utifrån stadens utvecklingsbehov där det nya akutsjukhuset i Räppe måste bli en ny naturlig del av Växjö stad.

Läs mer om projektet nytt akutsjukhus och anmäl dig till vandringar samt digitalt informationstillfälle

Detaljplanen ska tas upp för antagande i kommunfullmäktige i december 2021. 

Se byggnaden i 3D

I kartvyn kan du navigera dig runt och se byggnaden enligt förslaget jämfört med befintlig bebyggelse och träd.

Klicka på "Utforska i fullständig visare" om du vill kunna tända och släcka olika lager.

Bakgrund

I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att planera för en byggnation av ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera omgångar. Eftersom det finns begränsade möjligheter att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden vill Region Kronoberg istället bygga ett nytt sjukhus. Med anledning av beslutet håller Växjö kommun på att ta fram en detaljplan för att se om och hur det är möjligt att bygga ett akutsjukhus på området.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och komma in senast 2021-08-30 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. Har du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Frågor gällande detaljplanen, kontakta planarkitekt Stina Klyft, 0470-436 27, eller kommunens projektledare Kristina Thorvaldsson, 0470-412 10.

Frågor gällande projektet för ett nytt sjukhus kontakta projektchef Stefan Lundin, Region Kronoberg, 0470-58 93 30

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2021
Växjö växer